Augustin – Marc Augustin

Rodina Augustin vinohradničí v okolí Avenay Val-D´Or již po pět generací a právě představitel páté generace, Marc Augustin, je jednou z nejzajímavějších osobností současné Champagne. Patří k nejzarytějším BIODYNAMIKŮM v regionu a věří, že i taková maličkost, jako je Vaše nálada ve chvíli, kdy jdete na vinici, může ovlivnit výsledné víno. K přírodě se na rozdíl od valné většiny ostatních ,,biodynamiků‘‘ chová ohleduplně i mimo své vinice – celý jeho dům i vinařství fungují „bioenergeticky.‘‘
Když Marca pozorujete při práci, zjistíte, že svým vínům dává něco navíc. Chová se ke svým vinicím i vínům s láskou, pokorou, respektem a pozorností, jako k milované osobě. Během vegetační fáze pouští svým vinicím dokonce hudbu, protože věří, že se réva bude cítit lépe a ,,dá‘‘ mu kvalitnější hrozny. K dispozici má 9,5ha vinic – 6,5ha v Avenay Val-D´Or (Pinot noir a Chardonnay) a okolí a 3ha ve Vertus (Chardonnay). Pro svá vína si však ponechává pouze malou část, zbytek prodává Leclerc Briant a Duval Leroy. K vinifikaci používá dubové sudy, na jejichž výrobu osobně dohlíží a pro něž si vybírá sám i dřevo a smaltované tanky. Síru a cukr používá minimálně a nebo vůbec ne. Jednotlivá vína jsou inspirována elementy – země, oheň, vzduch a voda.


The Augustin family has been cultivating vineyards in the area surrounding Avenay Val-D’Or for five generations now, and the fifth generation winemaker Marc Augustin is currently one of the most interesting figures of Champagne region. He belongs to the most determined BIODYNAMICS in the region as he believes that even a little thing like your mood, when you step into the vineyard, can affect the final outcome. Unlike the vast majority of other biodynamic winemakers, he treats nature outside of his vineyards respectfully as well, and uses bio-energy in his entire household and winery.
When you observe Marco at work, you will see that he gives his wines something extra. He treats his vineyards and wines with love, humbleness, respect and attention such as he would a loved one. During the vegetation phase, he even plays music at his vineyards because he believes that the vine will feel better and will grow finer grapes. Marc and his family cultivate altogether 9.5 hectares of vineyards; 6.5 hectares in Avenay Val-D’Or and surrounding areas (Pinot Noir and Chardonnay) and three hectares in Vertus (Chardonnay). However, the winery has only a small portion for its own use, the rest is sold to Leclerc Briant and Duval Leroy. He uses oak barrels for wine making, which he personally supervises, and personally chooses wood for his barrels and enamel tanks. He adds very little sulfur and sugar or none at all. Individual wines are inspired by elements – earth, fire, air and water.

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/augustin-marc-augustin/
Twitter