Dhondt-Grellet – Adrien Dhondt

Dhondt-Grellet
Flavigny – Côte des Blancs

V roce 1986 se, do té doby pěstitelé révy vinné Eric Dhondt a Edith Grellet, rozhodli přestat prodávat hrozny ¨negociánům¨a začali vyrábět svá vlastní ¨pěstitelskᨠvína pod značkou Dhondt-Grellet. Vinice tohoto malého vinařství se nacházej především v severnější části Cote des Blancs v obcích Avíze, Cramant, Chouilly, Cuis a Flavigny, dále pak v oblasti Cote des Sezanne a na pomezí Montagne de Reims a Grande Vallée, ve vesničce Avenay val d´Or. Eric byl na začátku velice prozíravý a ihned od roku 1986 začal chystat ¨solery¨z každé vinice separátně ve velkých tancích z nerezavějící oceli. Od roku 2010 vinařství vede syn Erica a Edith, dnes šestadvacetiletý Adrien Dhondt. Adrien je jedním z největších talentů současné Champagne a solery, které pro něj tatínek chystal od založení vinařství, umí mistrně zapracovat coby rezervy do svých vín. O jeho talentu svědčí i letošní ocenění na prestižních „Les Trophées Champenois,“ kde získal titul „Vigneron de L’Année, neboli nejlepšího vinaře v Champagne za rok 2017 (a to je mu stále teprve 26 let!). Adrien baví i dnes tolik trendy single-vineyard vína, připravena v burgundských sudech za využití v burgundsku využívaných postupů. Jeho první takový počin – Le Bateau – ze stejnojmenné vinice z Cramant Grand Cru se prakticky ihned stal legendárním vínem. Už teď se nemůžeme dočkat vín z podobnou filosofií, na kterých Adrien právě pracuje a která se v blízké době objeví na trhu.


In 1986, vine growers Eric Dhondt and Edith Grellet decided to stop selling grapes to negotiators and began to produce their own wines under the brand Dhondt-Grellet. Vineyards of this small winery are located mainly in the northern part of Cote des Blancs in villages Avíze, Cramant, Chouilly, Cuis and Flavigny, also in Cote des Sezanne region and on the borderland of Montagne de Reims and Grande Vallée in village called Avenay val d’Or. Eric was very foresighted and as early as 1986, he began to make „soleros“ from each vineyard separately in large stainless steel tanks. Since 2010, the winery has been led by Eric’s and Edith’s 26-year-old son Adrien Dhondt. Adrien is one of the greatest talents of contemporary Champagnes. He knows how to masterfully transform “soleros,” which his father had been preparing for him since the founding of the winery, and make “reserva” wines with them. His talents were acknowledged at prestigious competition „Les Trophées Champenois“ where he won the title „Vigneron de L’Année,” the best winemaker in Champagne in 2017 (and he is only 26 years old!). Adrien also enjoys today’s trend called single-vineyard wines which he prepares in Burgundy barrels using Burgundy traditional practices. His first such wine – Le Bateau – from Cramant Grand Cru vineyard of the same name became a legend practically immediately. We cannot wait already for wines made based on similar philosophy that Adrien is currently working on and will soon be on the market.

 

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/dhondt-grellet/
Twitter