Doyard

Přítomnost rodiny Doyardových v Champagne se dá vystopovat až do roku 1677. Po celých 12 generací však pouze pěstovali révu a hrozny prodávali věhlasným šampaňským domům. Hrozny do prestižních cuvée velkým domům prodávají i dnes, ale poslední 4 generace Doyardů vyrábějí i svá mimořádná ,,Blanc de Blancs.‘‘ První víno se jménem Doyard na etiketě vyrobil roku 1927 Maurice Doyard, v té době prezident pěstitelů révy v Champagne a spoluzakladatel CIVC. Dnes v práci svého pradědečka pokračuje mladý a talentovaný Guillaume Doyard, bratranec Marie a Benoita Doyardových z Champagne André Jacquart. Doyardovi opečovávají celkem 10 ha vinic Cote des Blancs (Vertus, Le Mesnil, Oger, Avize a Cramant) osázených odrůdou Chardonnay a jednu mimořádnou 1 ha vinici ,,Les Bonnes Hottes‘‘ osázenou odrůdou Pinot Noir v Aÿ. Všechny vinice jsou obhospodařovány organicky, bez používání chemických postřiků a umělých hnojiv už dlouhá léta. Pro vlastní produkci Charles používá pouze šťávu z prvního, mimořádně šetrného lisování z cca 50% svých nejlepších hroznů, zbytek prodává.
Více než polovina produkce je vinifikována v dubových sudech různého stáří, zbytek fermentuje a následně se uchovává v nerezových tancích. Krátce před skončením fermentace se odeberou ,,unavené“ kvasinky a nahradí se čerstvými, úšlechtilými. Díky tomuto kroku a nízké teplotě primární fermentace trvá mimořádně dlouho. Na vzniklých kalech z ušlechtilých kvasinek je víno jak v tancích, tak sudech uchováváno minimálně 6 měsíců, až do lahvování. Všechna vína Doyard vyzrávají v láhvi minimálně 4 roky a mají zhruba o 1/5 menší tlak v láhvi, než je běžné u ostatních šampaňských vín, což má za následek delikátní, jemnější perlení.


The presence of the Doyard family in Champagne can be traced back to 1677. For twelve generations they had only cultivated vines and sold grapes to renowned Champagne houses. They still sell grapes for prestigious cuvee wines but the last four generations of Doyards have been producing their own extraordinary „Blanc de Blancs.“ Maurice Doyard, the Champagne vine grower and co-founder of CIVC, was the one in the family who produced the first wine with the name Doyard on the label in 1927. Today, young and talented Guillaume Doyard, the cousin of Marie and Benoit Doyard from Champagne André Jacquart, is following in his great-grandfather’s footsteps. The Doyards take care of a total of ten hectares of vineyards Cote des Blancs (Vertus, Le Mesnil, Oger, Avize and Cramant) planted with Chardonnay variety and one extraordinary one hectare big vineyard Les Bonnes Hottes in Ay planted with Pinot Noir.
All vineyards are farmed organically, without the use of chemical spraying and artificial fertilizers for years. For his own production, Charles uses only the juice from the first, exceptionally gentle pressing from about 50% of his best grapes. He sells the rest.
More than half of the production is vinified in oak barrels of various ages; the rest is fermented and subsequently stored in stainless steel tanks. Shortly before the fermentation is completed, the „tired“ yeast is removed and replaced with fresh, noble yeast. Thanks to this step and low temperature, primary fermentation takes an extraordinarily long time. The wine is then stored on the resulting lees from the noble yeast in the barrels and tanks for at least six months until bottling. All Doyard wines mature for at least four years in the bottle and have about 1/5 less bottle pressure than is common with other Champagne wines resulting in more delicate, gentler sparkling.

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/doyard/
Twitter