Franck Pascal

Franck Pascal
Baslieux-sous-Châtillon Vallée de la Marne

Jako spousta ostatních, dnes prvotřídních vinařů, i Franck Pascal neviděl sám sebe vždy ve vinicích. Nejdříve žil fotbalem, později u něj převládla kreativita a touha věcem nejprve porozumět a po té se je snažit vylepšit. Po studiích strojírenctví a vylepšování různých věcí ať už po stránce mechanické, tak i chemické, se díky moci osudu vrátil zpátky do rodné vsi Baslieux-sous-Châtillon a do rodiného vinařství. Franck a Isabelle jsou již 5. generací vinařů v rodinném vinařství a dnes pečují o necelých 7,5 ha vlastních vinic v Baslieux-sous-Châtillon a dalších 4 sousedních obcích. Jako na většině vinic v oblasti Vallée de la Marne, je i zde nejvíce rozšířenou odrůdou Meunier, před Pinot Noir a Chardonnay. Terroir v této části Champagne je tvořen jíly v kombinaci se silexem (specifický typ křemene), křídou, vápencem a „pierre meulière“ (mlýnský kámen). Se zkušenostmi ze strojírenského průmyslu si byl Franck dobře vědom dopadu používání chemických prostředků na životní prostředí a proto se hned od svého začátku (1997) rozhodl pečovat o své vinice organicky. V roce 2002 se vydává ještě dále a převádí své vinice do biodynamického režimu a od roku 2005 začíná jak ve vinicích, tak i „ve sklepě“ využívat i „bioenergetiku.“ V roce 2006 právě využití bioenergetiky v kombinaci s alternativní medicínou pomohly Isabelle zbavit se závažných zdravotních problémů a Francka utvrdily, že se se svým vinařstvím vydal tou správnou cestou. Hrozny se sklízí v opravdu malých výnosech a v plné zralosti. Všechna vína kvasí spontánně za pomoci divokých kvasinek v nerezových tancích a dubových sudech a není-li potřeba, Franck do jejich vývoje absolutně vůbec nezasahuje. Jedinečný a velice zajímavý terroir, ze kterých vznikají dost možná ty nejpřírodnější vína v celém regionu Champagne, to je Champagne Franck Pascal.


Like many other excellent winemakers today, Franck Pascal did not see himself in the vineyards at first. His early passion was football. Later on his creativity, the desire to understand things and try to improve them prevailed. After engineering studies and improvements in mechanical and chemical matters, destiny brought him back to his native village of Baslieux-sous-Châtillon to his family’s winery.
Franck and Isabelle are already the 5th generation of winemakers in their family winery and currently take care of almost 7.5 hectares of their own vineyards in Baslieux-sous-Châtillon and other four neighboring villages. Just like in most vineyards of Vallée de la Marne region, Meunier is the most favored and grown variety, rather than Pinot Noir or Chardonnay. Terroir in this part of Champagne consists of clays in combination with flint (specific type of quartz), chalk, limestone and “pierremeuliere” (millstone). With experience in the engineering industry, Franck is well aware of the impact of the use of chemicals on the environment and therefore decided to take care of his vineyards organically from the very beginning (1997). In 2002, he went even further and transformed the cultivating methods into a biodynamic regime. Since 2005 he has been using bioenergy in both vineyards and „the cellar.“ In 2006, using bioenergy in combination with alternative medicine helped Isabelle to get rid of serious health problems and that convinced Franco all the more that he had chosen the right path. Grapes are harvested in really small yields and only fully ripe. All wines ferment spontaneously on wild yeast in stainless steel tanks and oak barrels, and if it is not needed, Franck does not interfere with the process at all.
Unique and very interesting terroir, from which arise perhaps the most natural wines in the whole Champagne region, defines Champagne Franck Pascal.

 

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/franck-pascal/
Twitter