Huré Fréres

Dva bratři, Francois a Pierre, oba vystudovaní enelogové, se nejprve učili vinařit v Burgundsku, v Austrálii a na Novém Zélandě, aby se pak oba vrátili do Champagne a pod dohledem svého otce Raula pomalu přebrali otěže rodinného vinařství. Starší Francois se do rodné vsi vrátil už v roce 2005, o sedm let mladší Pierre až roku 2013. Společně nyní vedou 10 ha vinařství Huré Fréres, které se nachází v oblasti Montagne de Reims, konkrétně ve vesnici Ludes patřící do apelace 1er Cru, kde mají i nejvíce vinic. Kromě Ludes 1er Cru mají vinice i v Villedommange 1er Cru, Brouillet, Serzy et Prin a ve Vavray le Grand. Oblast Vavray le Grand je nadmíru zajímavá, neboť se nachází severovýchodně od města Vitry-le-Francois a jsou zde nejvýchodněji položené vinice v celé Champagni. Podloží zde tvoří z 98% křída což je vůbec nejvíce v celé oblasti Champagne. S příchodem nové generace došlo (jak už to tak bývá) ke změně stylu a filosofie. Od využívání velkých dubových sudů až po výrobu čistých terroirových vín (projekt 4 Elementy). Jejich vína jsou čistá, svěží, minerální a velmi elegantní.


Two brothers, Francois and Pierre, both qualified oenologists, first had studied winemaking in Burgundy, Australia and New Zealand, and then returned to Champagne where under the supervision of their father Raula slowly took over the family’s winery. Elder son Francois returned to his native village in 2005, seven years younger Pierre came back in 2013. Together they now lead ten hectares large wine estate Huré Fréres located in Montagne de Reims region, specifically in village called Ludes, belonging to 1er Cru, where they have the most vineyards. Besides the Ludes 1er Cru, they also have vineyards in Villedommange 1er Cru, Brouillet, Serzy et Prin and Vavrayle Grand. The Vavrayle Grand area is extremely interesting as it is located northeast of Vitry-le-Francois and the vineyards are planted at the most eastern point of entire Champagne. The subsoil is made up of 98% of chalk which is the biggest content of chalk in the soil in the whole area of ​​Champagne. With the advent of a new generation, Huré Fréres has (as is the case) changed its style and philosophy. He now uses large oak barrels and produces pure terroir wines (Project 4 Elements). Their wines are clean, fresh, mineral and very elegant.

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/hure-freres/
Twitter