J.L. Vergnon

 Rodinné vinařství J.L. Vergnon, které má téměř 200 letou historii, sídlí ve vesničce Le Mesnil Sur Oger, která se nachází v samotném srdci Côte des Blancs. V rodinné tradici pěstování révy vinné a produkci šampaňského dnes pokračuje 5. generace vinařů, mladý Clément Vergnon s partnerkou Charlottou. 

Klíčovou odrůdou rukodělného vinařství je Chardonnay, Clément totiž nic jiného nepěstuje. Domaine J.L. Vergnon, vlastní 5,31 ha vinohradů (20 parcel), které jsou vysazeny v 5 různých vesnicích, které mají status Grand a Premier cru – Avize, Oger, Le Mesnil sur Oger, Villeneuve a Vertus. 

Průměrné stáří vinohradů s různou expozicí je více než 30 let, najdou se ale i parcely, které byly vysázeny v 60. letech 20. století (Les Hautes Mottes, Les Chétillons a Mussettes). 

Základní filozofií vinařství je vypěstovat zdravou a výjimečnou surovinu, protože jenom tak lze vyrobit výjimečné víno – „kvalita se vždy rodí na vinici“. Cílem je maximálně využít potenciál přírody a odrazit tak unikátní terroir podoblasti Côte des Blancs. Více než 20 let jsou všechny parcely s úzkým sponem a ozeleněným meziřadí obhospodařovány bez použití herbicidů. Důraz je kladen na kvalitně provedené zelené práce a redukci hroznů, který má za následek nižší výnosy a produkci kýžené suroviny té nejvyšší jakosti a vyzrálosti. 

Pro lisování je používán tradiční dřevěný vertikální lis od místního výrobce Coquard. Vinifikace s důrazem na minimální enologické zásahy probíhá primárně v nerezových tancích, ale i v dubových sudech francouzského původu o objemu 300 l a 400 l. 

Doba zrání na kvasničných kalech u neročníkových vín je 36 měsíců, ročníková a „single parcelární“ vína jsou na kvasničných kalech minimálně 72 měsíců. 

Všechna nabízená vína mají vynikající archivační potenciál a jsou kategorizována do kategorií Brut Nature, Extra Brut popřípadě Brut s maximálním množství přidaného cukru 5g/l. 


Family winery with almost 200 years of history. Vergnon is based in the village of Le Mesnil Sur Oger, located in the very heart of the Côte des Blancs. Today, the 5th generation of winemakers, young Clément Vergnon and his partner Charlotte, continue the family tradition of growing vines and producing champagne.
As they are located in Côte des Blancs, Chardonnay is the key variety of their artisanal winemaking. Domaine J.L. Vergnon owns 5.31 ha of vineyards (20 plots) which are planted in 5 different villages that have Grand and Premier cru status – Avize, Oger, Le Mesnil sur Oger, Villeneuve and Vertus.
The average age of the vineyards with different exposures is more than 30 years, but there are also plots that were planted in the 1960s (Les Hautes Mottes, Les Chétillons and Mussettes).
The basic philosophy of winemaking is to grow healthy and exceptional raw materials, because this is the only way to produce exceptional wine – „quality is always born in the vineyard“. The goal is to make the most of nature’s potential and thus reflect the unique terroir of the Côte des Blanc sub-region. For more than 20 years, all plots with a narrow clip and a green interrow have been cultivated without the use of herbicides. Emphasis is placed on quality green work and grape reduction, which results in lower yields and the production of the desired raw material of the highest quality and ripeness.
A traditional wooden vertical press from local manufacturer Coquard is used for pressing. Vinification with an emphasis on minimal oenological interventions takes place primarily in stainless steel tanks, but also in oak barrels of French origin with a volume of 300 l and 400 l.
The aging time on yeast lees for non-vintage wines is 36 months, vintage and „single parcel“ wines are aged on yeast lees for at least 72 months.
All offered wines have excellent archival potential and are categorized into Brut Nature, Extra Brut or Brut with a maximum amount of added sugar of 5g/l.

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/j-l-vergnon/
Twitter