Vincent Charlot

Vincent Charlot
Mardeuil – Valée de la Marne

Rodina Charlot byla dlouhá léta součástí vinařského družstva sídlícího ve vesničce Mardeuil nedaleko Epernay. V roce 2001 Vincent převzal otěže vinařství a vydal se vlastní cestou. Když se s Vincentem bavíte, máte pocit že mluvíte spíše s botanikem a geologem, než s vinařem. Vincent zná opravdu dokonale každičký kousek svých vinic, ví přesně jaká rostlinka kde roste a jaké je v daném místě podloží. Dnes obhospodařuje celkem 4,20 ha vinic v šesti různých obcích v Coteaux Sud´Epernay. Všechny své parcely vinifikuje zvlášť v dubových sudech a po fermentaci je nechává v sudech společně s kvasinkami minimálně 9 měsíců. Všechna jeho vína nesou od roku 2013 oba prestižní a nejvyšší certifikáty biodynamiky, Écocert a Demeter.
Je specialistou na „single vineyard wines,“ neboli vína pouze z jedné jediné vinice. Precizní balanc, minimální množství síry, nízká dosage a neskutečná aromatika, to jsou typické vlastnosti Vincentových vín.


For years, the Charlot family was a part of a wine cooperative farm located in village called Mardeuil near Epernay. In 2001 Vincent took over the reins of the winery and set out on his own journey. When you talk to Vincent, it feels more like talking to a botanist and geologist rather than a winemaker. Vincent is perfectly familiar with every bit of his vineyard knowing exactly what plant grows where and what kind of subsoil is in a given place. Today, Vincent cultivates a total of 4.20 hectares of vineyards in six different municipalities in Coteaux Sud’Epernay. All of his plots are vinified separately in oak barrels. After fermentation he lets the wine in the barrels together with yeast for at least another nine months. All his wines have been awarded with both most prestigious and highest certifications of biodynamics in 2013, Écocert and Demeter.
He specializes in single-vineyard wines, meaning wines from only one vineyard. Precise balance, minimal amount of sulfur, low dosage, and an incredible aroma are typical features of Vincent’s wines.

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/vincent-charlot/
Twitter